Görevde Yükselme Sınavları Hazırlık Kitabi

Güncel: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girecekler…

Bundan önceki sınavları kazananların kaynak kitabı hizmetinizde…

Daha önce sadece Mahalli İdareler personeline yönelik konuları içeren ve Sayın Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan ilk baskısı MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAVI HAZIRLIK KİTABI olarak 2009 yılında yayınlanan, daha sonra güncelleştirilerek ve tüm kamu personelinin görevde yükselme sınavı konularını kapsayacak şekilde yeniden kaleme alınan ve 2016 yılında yayınlanan Kamu Personeli GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI Hazırlık Kitabı'nın güncel içerikli baskısı yayınlarımız arasında yer almıştır.

Kaleme alınan söz konusu kitap görevde yükselme sınavlarına hazırlanan tüm kamu görevlilerinin yararlanabileceği bir içerikte hazırlanmış olup, mahalli idareler personeline ve diğer kamu personeline yönelik bölümler açıklamalı olarak belirlenmiştir.

Söz konusu kitaba sahip olanlar, test tekniğine uygun olarak ve güncel konularla sınavlara emin adımlarla hazırlanabileceklerdir.


GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI HAZIRLIK KİTABI

İÇERİK

YEREL YÖNETİM MEVZUATI
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
İl Özel İdaresi Kanunu
Köy Kanunu
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
KAMU İHALE KANUNU
ANAYASA
Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1982 Anayasasına kadar Türkiye’nin Anayasal geçmişine genel bir bakış
1982 Anayasasının Kabulü, Genel Esasları,
Temel Haklar ve Özgürlükleri Sistemi
1982 Anayasasına Göre Devletin Temel Organları
TÜRKİYE’NİN İDARİ TEŞKİLATI
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT
Kamu Görevlileri ve Devlet Memurluğuna Giriş
Devlet Memurlarının Ödevleri ve Sorumlulukları, Hakları, Yasakları, Memurların Değerlendirilmesi
Devlet Memurlarının Disiplin ve Ceza Soruşturması, Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar, Devlet Memurluğunun Sona Ermesi

DİĞER KONULAR

Atatürkçü Düşünce Sistemi
İletişim
Halkla ilişkiler ve Uygulama Alanları
Kamu İdarelerinde ve Mahalli İdarelerde Halkla İlişkiler
Resmi Yazışma Kuralları
Noktalama İşaretleri
Yazım Kuralları
Ulusal Güvenlik
Etik Davranış İlkeleri
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili Mevzuat


Sınavlar
Kitaplar
Videolar

Hizmet Sözleşmesi
|
Gizlilik Politikası

Facebook
Twitter
LinkedIn