MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN ORGANLARININ OLUŞUMU

+ MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN ORGANLARININ OLUŞUMU
20

+ Detaylar+ Açıklama

Yazar

Halil MEMİŞ
İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü


U Y A R I


Kitap, dijital ortamda ve internet üzerinden okunabilir.

Böylece, kütüphanenizde yer ayırma derdiniz kalmayacaktır.

Sitemizde yer alan kitapları internet ortamında okuyabilmeniz için ise, öncelikle sitemize üye olmanız gerekmektedir.

Üyelik kaydı için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Kitapları internet üzerinden okuyabilmeniz için, üye olduktan sonra aşağıdaki işlemleri yürütmelisiniz:

1- Üye olduktan sonra, belirlediğiniz Kullanıcı Adı ve Şifre ile siteye giriş yapıp, ya doğrudan Kitaplar butonuna tıklayarak Kitaplar sayfasına girmeli, ya da ana sayfa üzerinden Satın Alın bölümüne girmelisiniz.

2- Açılan sayfadan (Satın Alın bölümünden girmişseniz, açılan sayfada KİTAP butonuna tıklamalısınız.

3- Buradan yararlanmak istediğiniz Kitabın butonuna tıklayıp, Satınalma işlemini gerçekleştirmelisiniz.

4- Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde, kitaptan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.

5- Havate/Eft ile ödemenizi gerçekleştirmeniz hakinde ise, dekontun tarafımıza fakslanması veya bilgi@hmcgrup.com adresine maille bildirilmesi halinde, kitaptan yararlanmaya o andan itibaren başlayabilirsiniz.


K İ T A P   H A K K I N D A 


Kitap; 5355 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, geçiş hükümleri ile yapılan düzenlemeler haricinde karar organlarını ilk defa oluşturacak mahalli idare birliklerine ışık tutan tek kitap olma özelliğine sahiptir.

Bu kitapçık yapısı ve içeriği itibariye ülke düzeydeki birlikler, bölge düzeyindeki birlikler, sulama birlikleri, köylere hizmet götürme birlikleri, turizm altyapı yatırım birlikleri, içme suyu birlikleri ve diğer tüm birlikleri ilgilendirecek ve onların karar organlarını oluşturmalarında rehber niteliği taşıyacak bir kitapçıktır.

İçindekiler:

I. BÖLÜM

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ

I- Genel Olarak

II- Birliklerin Kuruluşu

A) Genel Olarak

B) Birlik Kurulması

C) Birliğe Üye Olma ve Üyelikten Ayrılma

D) Birlik Tüzükleri

II. BÖLÜM

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN ORGANLARI

I- Genel Olarak

II- Birlik Meclisinin Oluşumu

A) Genel Olarak

B) Doğal Meclis Üyeleri

C) Seçimle Gelen Meclis Üyelerinin Belirlenmesi

1- Genel Olarak

2- Genel İtibariyle Birlik Meclislerinin Oluşumu

a) Genel Olarak

b) Birlik Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi

c) Üye Mahalli İdare Meclislerinde Birlik Meclis Üyelerinin Seçimi

d) Seçilecek Meclis Üyelerinin Taşıması Gereken Şartlar

e) Yedek Üye Seçilmesi

f) Üyeliğin Sona Ermesi veya Meclisin Boşalması Halinde

Yapılacak İşlemler

2- Ülke Düzeyindeki Birliklerin Meclislerinin Oluşumu

a) Genel Olarak

b) Türkiye Belediyeler Birliğinin Seçilmiş Meclis Üyelerinin Belirlenmesi

c) Türkiye Vilayetler Hizmet Birliğinin Seçilmiş Meclis Üyelerinin Belirlenmesi

3- Sulama Birliklerinin Meclislerinin Oluşumu

a) Genel Olarak

b) Meclisin Seçimle Gelen Üyelerinin Seçilmesi

b1) Genel Olarak

b2) Birlik Meclis Üyesi Seçimlerine Esas Seçmen Listelerinin Hazırlanması

b3) Meclis Üyeliği Adaylarının Başvurusu ve Oy Pusulalarının Hazırlanması

b4) Sandık Kurullarının Oluşturulması

b5) Meclis Üyeliği Seçimlerinin Yapılması

b6) Meclis Üyeliği Seçim Sonuçlarının Belirlenmesi

b7) Seçim Sonuçlarına İtiraz Edilmesi

b8) Üyeliğin Sona Ermesi veya Meclisin Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler

4- Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Meclislerinin Oluşumu

a) Genel Olarak

b) Birlik Meclisinin Oluşturulması

5- Turizm Altyapı Hizmet Birliklerinin Meclislerinin Oluşumu

III- Birlik Başkanlık Divanı Seçimleri

A) Yeni Oluşan Birlik Meclisinin Toplanması

B) Meclisin İlk Toplantısı, Birlik Başkanı ve Başkanlık Divanı Seçimleri

C) Yeni Kurulan Birliklerde Başkanlık Divanı Seçimleri

IV- Birlik Encümeninin Seçimi

V- Seçimlerin Yapılacağı Birlik Meclisi Toplantılarında Çoğunluk Sağlanamaması

EKLER

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Mahalli İdare Birlikleri Tip Tüzüğü

Sulama Birlikleri Tip Tüzüğü

Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri Tip Tüzüğü


SİTEMİZDEKİ DİJİTAL KİTAPLARIN OKUNMASI İÇİN İPUÇLARI


1- Kitapları satınaldıktan sonra, üyelik girişi yaparak satınaldığınız kitabın sayfasına ulaşınız.


2- Kitabın sayfasında bulunan “Kitabı Oku” butonuna basınız. Sonrasında kitabın açılmasını bekleyiniz.

3- Açılan sayfadan Kitabın;
a) İçindekiler bölümünden istediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz.
b) Arama yaparak istediğiniz kavramların bulunduğu sayfalara ulaşabilirsiniz.
c) İstediğiniz sayfaları belirleyip, sonra sadece onlara bakabilirsiniz.
d) İstediğiniz sayfaya/sayfalara yazıcı çıktısı alabilirsiniz.20

Sınavlar
Kitaplar
Videolar

Hizmet Sözleşmesi
|
Gizlilik Politikası

Facebook
Twitter
LinkedIn